Κυριακή, 8 Ιουλίου 2007

New Seven Wonders of the world

And the New 7 Wonders of the world are:Chichén Itzá, Mexico


Christ Redeemer, Brazil


The Great Wall, China


Machu Picchu, Peru


Petra, Jordan


The Roman Colloseum, Italy


The Taj Mahal, India

Δεν υπάρχουν σχόλια: